ALAVA, SOILI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 169
Datum beviljat 01.01.1972