WIKSTRÖM, FOLKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 168
Datum beviljat 15.04.1967