WIIK, TORBJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 167
Datum beviljat 15.04.1967