ÖSTERHOLM, ROLF

Förtjänsttecken Guld
Nummer 58
Datum beviljat 07.11.1987