WELIN, INGRID

Förtjänsttecken Brons
Nummer 166
Datum beviljat 15.04.1967