VAARANEN, BARBRO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 165
Datum beviljat 15.04.1967