TIMGREN, OVE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 163
Datum beviljat 15.04.1967