THUN, CHRISTER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 162
Datum beviljat 15.04.1967