SVENSSON, PER-OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 161
Datum beviljat 15.04.1967