STRÖMBERG, HOLGER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 160
Datum beviljat 15.04.1967