SELIN, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 158
Datum beviljat 15.04.1967