RÖNNHOLM, PER-ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 157
Datum beviljat 15.04.1967