PELTONEN, BO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 156
Datum beviljat 15.04.1967