MORING, BÖRJE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 155
Datum beviljat 15.04.1967