MECHLIN, TOR-CHARLES

Förtjänsttecken Brons
Nummer 154
Datum beviljat 15.04.1967