LINDHOLM, ULF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 153
Datum beviljat 15.04.1967