LINDHOLM, ONNI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 152
Datum beviljat 15.04.1967