LINDHOLM, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 151
Datum beviljat 15.04.1967