LINDFORS, BROR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 150
Datum beviljat 15.04.1967