LEVANDER, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 148
Datum beviljat 15.04.1967