LEHTINEN, NILS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 147
Datum beviljat 15.04.1967