FEDERLEY, BJÖRN

Förtjänsttecken Guld
Nummer 56
Datum beviljat 07.11.1987