KULLBERG, HILLEVI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 146
Datum beviljat 15.04.1967