KAJANDER, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 144
Datum beviljat 15.04.1967