JÄRN, HEIKKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 143
Datum beviljat 15.04.1967