JOHANSSON, GUNDA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 142
Datum beviljat 15.04.1967