JERIMA, SAKARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 141
Datum beviljat 15.04.1967