JANSSON, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 140
Datum beviljat 15.04.1967