HUTTUNEN, AULIS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 138
Datum beviljat 15.04.1967