HOMÉN, CARL-OLAF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 137
Datum beviljat 15.04.1967