REKOMAA, ESKO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 55
Datum beviljat 22.10.1982