HELIN, ALICE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 135
Datum beviljat 15.04.1967