HAKALA, RAULI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 133
Datum beviljat 15.04.1967