GUSTAFSSON, HARRY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 132
Datum beviljat 15.04.1967