GRÖNHOLM, MONICA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 131
Datum beviljat 15.04.1967