FRÖBERG, NILS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 130
Datum beviljat 15.04.1967