FINNE, BO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 129
Datum beviljat 15.04.1967