EKMAN, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 128
Datum beviljat 15.04.1967