BÄCKMARK, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 127
Datum beviljat 15.04.1967