MECHLIN, TOR-CHARLES

Förtjänsttecken Guld
Nummer 54
Datum beviljat 22.10.1982