BÄCKMAN, VIDAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 126
Datum beviljat 15.04.1967