BJÖRKELL, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 125
Datum beviljat 15.04.1967