BACKMAN, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 124
Datum beviljat 15.04.1967