ALLINEN, VEIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 123
Datum beviljat 15.04.1967