PALMGREN, NILS GUSTAV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 118