MATTSSON, GUY

Förtjänsttecken Guld
Nummer 53
Datum beviljat 22.10.1982