LINDHOLM, LARS-HENRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 111