WINBERG, GUSTAV-ADOLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 110