ELMGREN, CHARLIE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 107