LINDSTRÖM, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 105